Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі. Обліковуємо вірно.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Підготовлено:

Коваленко Максим, помічник аудитора

департаменту аудиту, МСФЗ та консалтингу «Аудит-Інвест»

Під час аудиторських перевірок фінансової звітності ми часто зтикаємося з ситуаціями, коли фінансові інвестиції в дочірні або асоційовані підприємства обліковуються не у відповідності до норм НП(С)БО. У цій статті розглянемо, яких помилок у бухгалтерському обліку фінансових інвестицій найчастіше допускаються компанії, та спробуємо оцінити їх вплив на фінансову звітність та податковий облік.

Спочатку, давайте визначимо, яке підприємство вважається асоційованим, а яке – дочірнім?

Відповідно до п. 4 НП(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» асоційоване підприємство – це підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив, і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.Визначення суттєвого впливу наведено в п.3 НП(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», де сказано, що: §  суттєвий вплив – повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об’єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути: володіння 20 або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства; представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства; участь у прийнятті рішень; взаємообмін управлінським персоналом; забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією.

Дочірнє підприємство– це підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства. У свою чергу, материнське (холдингове) підприємство це підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Відповідно до НП(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»:

 • під контролем слід розуміти вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигід від його діяльності.

Наприклад, якщо компанія-інвестор має частку в статутному капіталі іншого підприємства у розмірі 20% та більше відсотків, проте не здійснює контроль над цим підприємством, то таке підприємство можна вважати асоційованим. В разі ж, якщо компанія –інвестор володіє часткою в статутному капіталі 50% та більше та контролює підприємство, таке підприємство є дочірнім, а компанія-інвестор є материнською компанією. Якщо ж компанія –інвестор має частку в розмірі до 20%, проте фактично здійснює контроль над підприємством, то в даному випадку, таке підприємство також буде вважатися дочірнім.

Тепер давайте розглянемо, як компанія-інвестор повинна обліковувати свої фінансові інвестиції в інструменти капіталу відповідно до національних положень бухгалтерського обліку.

Часто зустрічаються ситуації, коли в балансі вартість фінансової інвестиції в інструменти капіталу із року в рік залишається без змін. Та чи відповідає такий підхід НП(С)БО?

Так, відповідно до НП(С)БО 12 фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються за собівартістю. А от на дату балансу фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства обліковуються за методом участі в капіталі, крім випадків, якщо:

 • фінансові інвестиції придбані та утримуються виключно для продажу протягом дванадцяти місяців з дати придбання;
 • асоційоване або дочірнє підприємство веде діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців.

У чому ж полягає облік за методом участі в капіталі?

Відповідно до п.3 НПСБО 12 метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі.

Суть методу участі в капіталі полягає в тому, що балансова вартість фінансової інвестиції не фіксується в сумі первісного оприбуткування у звітності інвестора, а коригується (збільшується або зменшується) залежно від величини власного капіталу об’єкту інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором та об’єктом інвестування.

Тож, компанія-інвестор на дату балансу:

 1. Має отримати фінансову звітність асоційованого або дочірнього підприємства
 2. Вирахувати результат операцій між інвестором та об’єктом інвестування із загального результату діяльності асоційованого або дочірнього підприємства за звітний період.
 3. В залежності від прибутків (збитків) останнього, збільшити або зменшити вартість фінансової інвестиції з одночасним визнанням доходів (рахунок 72) або витрат від участі в капіталі (рахунок 96).
 4. Зменшити балансову вартість фінансових інвестицій на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування у випадку їх отримання.

Механізм розрахунку збільшення або зменшення балансової вартості інвестицій наведено в п.12 НП(С)БО 12. Звертаємо увагу, якщо вартість фінансової інвестиції досягла нульової вартості, вона відображається в обліку у складі фінансових інвестицій за нульовою вартістю.

Тож, коли інвестор обліковує фінансову інвестицію у дочірнє або асоційоване підприємство не за методом участі в капіталі, як того вимагає стандарт, то він завищує/занижує вартість активів та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та, відповідно, викривлює фінансовий результат звітного періоду.

Що ж у податковому обліку?

Відповідно до п.п. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 ПКУ фінансовий результат до оподаткування

 • зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи
 • зменшується на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків.При цьому, відповідно до п.п. 140.5.3 п. 140.5 ст. 140 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду
 • збільшується на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації.

Таким чином, доходи та витрати, що будуть отримані при застосуванні методу участі в капіталі не враховуються для цілей визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

 

 

Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

 

Будь в курсе первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для Вашего бизнеса!
Подписаться

  Leave your contacts, we will call you back in 5 min!

   Leave your details and we will contact you shortly

   KyivDniproKam'yansʹke
   Написать в
   Viber