«Оподаткувати не можна звільнити». Скоригований прибуток КІК, податки, штрафні санкції. Частина 2.

Підготовлено:

Ольга Мироненко, Департамент ТЦО

 

Продовжуємо серію публікацій на тему КІК. З першою частиною можна ознайомитись тут.

 

Як розрахувати скоригований прибуток КІК?

Об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток контролюючої особи є частина скоригованого прибутку КІК, пропорційно частці володіння або контролю на останній день звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток КІК.

Скоригований прибуток КІК =

Прибуток до оподаткування КІК  +/-  Коригування ПКУ  х  % доля контролера в КІК

Прибуток КІК визначається відповідно до даних неконсолідованої фінансової звітності кожної КІК за відповідний календарний рік (складеної за місцевими стандартами або МСФЗ) і коригується на різниці.

Коригуючи різниці по ПКУ:

Для звітного 2022 року застосовуються лише 3 коригування:

 1. У разі якщо КІК володіє часткою в іншій КІК для одного контролера, скоригований прибуток першої компанії зменшується на суму нарахованих доходів КІК від участі в капіталі в іншій КІК та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті на користь першої компанії від другої компанії, часткою у якій вона володіє.
 2. Прибуток КІК зменшується на суму нарахованих доходів КІК від прямої або опосередкованої участі в капіталі юридичних осіб, резидентів України та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на користь КІК від юридичних осіб, резидентів України.
 3. Прибуток КІК зменшується на суму прибутку, отриманого КІК через постійне представництво в Україні.

Інші коригування (результат операцій з цінними паперами, облік збитків, особливості врахування витрат по нарахуванню процентів за борговими зобов’язаннями КІК, витрат на формування резервів за сумнівною заборгованістю, витрат на списання безнадійної заборгованості, витрат КІК від уцінки необоротних активів, розрахунки по операціях КІК з пов’язаними особами-нерезидентами, нерезидентами низькоподаткових юрисдикцій з Переліку КМУ №1045 та особливих організаційно – правових форм з Переліку №480) застосовується починаючи з 1 січня 2023 року (п. 54 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ) та розраховуються подібно до коригувань, які здійснюються платниками податків під час визначення бази оподаткування податку на прибуток.   

 

Ставки податків

Для юридичної особи – контролера – ставка податку 18% від суми скоригованого прибутку КІК

Для фізичної особи – контролера:

1,5% військового збору

+ 18 % базова ставка ПДФО з нерозподіленого прибутку КІК

або

+ 9% ПДФО у разі отримання контролером іноземних дивідендів до подання Звіту про КІК та включення зазначеної частини прибутку КІК до загального оподатковуваного доходу або після подачі звітності про КІК, але не пізніше закінчення другого календарного року, наступного за звітним (наприклад, не пізніше 31 грудня 2024 року у разі якщо звітним періодом є 2022 рік);

або

+ 5% ПДФО у разі якщо сума прибутку КІК отримана у вигляді дивідендів від резидентів України, платників податку на прибуток безпосередньо або через ланцюг підконтрольних осіб.

 

Звільнення від оподаткування. Чи є можливість?

Скоригований прибуток КІК не є об’єктом оподаткування ПДФО, військовим збором/ податком на  прибуток підприємств контролюючої особи у таких випадках:

Між Україною та країною резидентства КІК укладено договір про уникнення подвійного оподаткування та

дотримується одна з умов:

а) КІК сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою не менше 13%

Ефективна ставка = Витрати на сплату прибутку КІК (фактично сплачені податки)/сума прибутку до оподаткування КІК *100%.

або

б) Частка пасивних доходів КІК менше 50% від суми доходів КІК з усіх джерел

Під пасивними доходами маються на увазі отримані доходи КВК у вигляді відсотків, дивідендів, роялті та ін.

або

в) Частка пасивних доходів КІК більше 50% суми доходів КІК з усіх джерел, але дотримується Substance (Substance – наявність у КІК необхідних ресурсів для виконання призначених функцій, можливість управління ризиками та наявність необхідних активів (кваліфікований персонал, власні чи орендовані основні фонди, наявність) фінансових коштів для здійснення діяльності та ін.).

Також законодавством передбачені наступні підстави для звільнення від оподаткування.

Загальний сукупний дохід усіх КІК одного контролера з усіх джерел за даними фінансової звітності КІК не перевищує еквівалент 2 млн. євро на кінець звітного періоду.

КІК є громадською компанією, акції якої котируються на біржі, визначеної КМУ.

КІК є благодійною організацією.

Ще раз нагадуємо, що звільнення від оподаткування не дає підстав для неподання Звіту про КІК.

 

Які штрафні санкції передбачені за порушення правил КІК?

 • Неподання Звіту про КІК – 100 прожиткових мінімумів (ПМ), встановлених на 01 січня звітного року (на 01.01.2021 розмір ПМ – 2270 грн.) штраф227 000 грн. Повторне неподання Звіту про КІК протягом 30 календарних днів після сплати штрафу 5 ПМ (11350 грн.) за кожен календарний день, але не більше 300 ПМ – штраф681 000 грн.
 • Несвоєчасна подача Звіту про КІК – штраф у розмірі 1 ПМ за кожний календарний день неподання, але не більше 50 ПМ – штраф 113 500 грн.
 • Не відображення в Звіті про КІК інформації стосовно наявних КІК та/або не відображення інформації, передбаченої пп. «г» – «з» 392.5 ПКУ – 3% суми доходу КІК або 25% скоригованого прибутку КІК, не відображених у звіті про контрольовані іноземні компанії, але не більше 1000 ПМ – штраф 2 270 000 грн.
 • Не повідомлення контролером протягом 60 календарних днів інформації про зміну долі участі в КІК або здійснення фактичного контролю над КІК, створення утворень без статусу юридичної особи 300 розмірів прожиткового мінімуму – штраф 681 000 грн.
 • Неподання (не в повному обсязі) документації з ТЦО – 3 % суми доходу КІК, за яким не подана документація, але не більше 1000 ПМ- штраф 2 270 000 грн.

!!! Згідно з Перехідними положеннями ПКУ, штрафні санкції та пеня під час визначення та обчислення прибутку контрольованої іноземної компанії не застосовуються за результатами 2022-2023 звітних (податкових) років, а контролери звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил КІК за результатами звітних періодів за 2022-2023 рр.

 

Як бути готовим до нових правил КІК?

КРОК 1. Проаналізувати яка компанія або утворення в структурі бізнесу може бути КІК.

КРОК 2. Оцінити можливість звільнення від неефективних «сплячих» КІК.

КРОК 3. Оцінити фінансові наслідки КІК.

КРОК 4. Визнати  КІК українським «офшором»

КРОК 5. Ліквідувати КІК

(Згідно пп.133.1.5 ПКУ платниками податків на прибуток в Україні можуть виступати іноземні компанії, місто ефективного управління яких знаходиться на території України.

Іноземна компанія, що отримала статус платника податку – резидента, не визнається контрольованою іноземною компанією).

!!! Норма набирає чинності з 01.01.2022 р.

 

 

Залишились питання з ТЦУ? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

Be the first to know!
Subscribe to the newsletter and receive
only the most useful information for your business!
Subscribe

  Залиште свої дані, ми передзвонимо Вам протягом 5 хвилин!

   Залиште свої дані, ми зв'жемся з вами найближчим часом

   КиївДніпроКам'янське
   Написать в
   Viber