Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі. Обліковуємо вірно.

Извините, этот техт доступен только в “Украинский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Підготовлено:

Коваленко Максим, помічник аудитора

департаменту аудиту, МСФЗ та консалтингу «Аудит-Інвест»

Під час аудиторських перевірок фінансової звітності ми часто зтикаємося з ситуаціями, коли фінансові інвестиції в дочірні або асоційовані підприємства обліковуються не у відповідності до норм НП(С)БО. У цій статті розглянемо, яких помилок у бухгалтерському обліку фінансових інвестицій найчастіше допускаються компанії, та спробуємо оцінити їх вплив на фінансову звітність та податковий облік.

Спочатку, давайте визначимо, яке підприємство вважається асоційованим, а яке — дочірнім?

Відповідно до п. 4 НП(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» асоційоване підприємство — це підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив, і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.Визначення суттєвого впливу наведено в п.3 НП(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», де сказано, що: §  суттєвий вплив — повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об’єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути: володіння 20 або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства; представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства; участь у прийнятті рішень; взаємообмін управлінським персоналом; забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією.

Дочірнє підприємство— це підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства. У свою чергу, материнське (холдингове) підприємство це підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Відповідно до НП(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»:

 • під контролем слід розуміти вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигід від його діяльності.

Наприклад, якщо компанія-інвестор має частку в статутному капіталі іншого підприємства у розмірі 20% та більше відсотків, проте не здійснює контроль над цим підприємством, то таке підприємство можна вважати асоційованим. В разі ж, якщо компанія –інвестор володіє часткою в статутному капіталі 50% та більше та контролює підприємство, таке підприємство є дочірнім, а компанія-інвестор є материнською компанією. Якщо ж компанія –інвестор має частку в розмірі до 20%, проте фактично здійснює контроль над підприємством, то в даному випадку, таке підприємство також буде вважатися дочірнім.

Тепер давайте розглянемо, як компанія-інвестор повинна обліковувати свої фінансові інвестиції в інструменти капіталу відповідно до національних положень бухгалтерського обліку.

Часто зустрічаються ситуації, коли в балансі вартість фінансової інвестиції в інструменти капіталу із року в рік залишається без змін. Та чи відповідає такий підхід НП(С)БО?

Так, відповідно до НП(С)БО 12 фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються за собівартістю. А от на дату балансу фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства обліковуються за методом участі в капіталі, крім випадків, якщо:

 • фінансові інвестиції придбані та утримуються виключно для продажу протягом дванадцяти місяців з дати придбання;
 • асоційоване або дочірнє підприємство веде діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців.

У чому ж полягає облік за методом участі в капіталі?

Відповідно до п.3 НПСБО 12 метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі.

Суть методу участі в капіталі полягає в тому, що балансова вартість фінансової інвестиції не фіксується в сумі первісного оприбуткування у звітності інвестора, а коригується (збільшується або зменшується) залежно від величини власного капіталу об’єкту інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором та об’єктом інвестування.

Тож, компанія-інвестор на дату балансу:

 1. Має отримати фінансову звітність асоційованого або дочірнього підприємства
 2. Вирахувати результат операцій між інвестором та об’єктом інвестування із загального результату діяльності асоційованого або дочірнього підприємства за звітний період.
 3. В залежності від прибутків (збитків) останнього, збільшити або зменшити вартість фінансової інвестиції з одночасним визнанням доходів (рахунок 72) або витрат від участі в капіталі (рахунок 96).
 4. Зменшити балансову вартість фінансових інвестицій на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування у випадку їх отримання.

Механізм розрахунку збільшення або зменшення балансової вартості інвестицій наведено в п.12 НП(С)БО 12. Звертаємо увагу, якщо вартість фінансової інвестиції досягла нульової вартості, вона відображається в обліку у складі фінансових інвестицій за нульовою вартістю.

Тож, коли інвестор обліковує фінансову інвестицію у дочірнє або асоційоване підприємство не за методом участі в капіталі, як того вимагає стандарт, то він завищує/занижує вартість активів та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та, відповідно, викривлює фінансовий результат звітного періоду.

Що ж у податковому обліку?

Відповідно до п.п. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 ПКУ фінансовий результат до оподаткування

 • зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи
 • зменшується на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків.При цьому, відповідно до п.п. 140.5.3 п. 140.5 ст. 140 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду
 • збільшується на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації.

Таким чином, доходи та витрати, що будуть отримані при застосуванні методу участі в капіталі не враховуються для цілей визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

 

 

Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

 

Узнай первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для вашего бизнеса!
Подписаться

  Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в течение 5 минут

   Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время

   КиевДнепрКаменское
   Написать в
   Viber