Оновлено правила розкриття банківської таємниці

Податківці доводять до відома платників податків, що 5 жовтня 2021 року на сайті НБУ було офіційно опубліковано Постанову НБУ від 04.10.2021 р. № 98, що містить оновлену редакцію глави 3 «Порядок та межі розкриття інформації, що становить банківську таємницю» постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Постанова набуває чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, тому нова редакція Правил діє вже з 6 жовтня 2021 року.

Згідно з оновленою редакцією банк розкриває інформацію, що становить банківську таємницю, зокрема:

 • на письмовий запит власника або з його письмового дозволу в обсязі, визначеному в такому письмовому запиті або дозволі;
 • на письмовий запит бенефіціара надається інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним;
 • за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду;
 • за запитом уповноважених державних органів та осіб, визначених у ч. 1 ст. 62 Закону про банки, інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, серед яких операції без відкриття рахунків, а саме: відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця;
 • іншим банкам та НБУ в обсягах, потрібних у разі надання кредитів, банківських гарантій, а також під час здійснення валютного нагляду, у разі запровадження НБУ заходів захисту відповідно до Закону про валюту і валютні операції;
 • особі (серед інших, яка уповноважена діяти від імені держави), на користь якої відчужуються активи та зобов’язання банку під час виконання заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення банку, або під час здійснення процедури ліквідації;
 • про фізичну або юридичну особу на письмовий запит такої фізичної або юридичної особи.

Письмовий запит або дозвіл клієнта (або бенефіціара чи обтяжувача) до банку про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, складається за довільною формою у паперовому або електронному вигляді. При цьому уповноважена особа під час надання запиту (дозволу) обов’язково додає документ (належним чином засвідчена копія документа), який підтверджує повноваження цієї особи на підписання запиту (дозволу).

Крім того, як і раніше, запит або дозвіл клієнта може бути включений до договору про надання банківських послуг, що укладається між клієнтом і банком. У договорі також можуть бути визначені підстави та межі розкриття банком інформації, що становить банківську таємницю клієнта.

Яка інформація та за яких умов може бути надана уповноваженим держорганам?

Запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю, має відповідати таким вимогам:

 • викладений на бланку державного органу встановленої форми або надісланий в електронному вигляді;
 • наданий за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріплений гербовою печаткою, або підписаний кваліфікованим електронним підписом керівника державного органу(чи його заступника);
 • містить передбачені Законом про банки підстави для отримання цієї інформації;
 • містить посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

На підставі відповідного запиту банком може бути надана наступна інформація про:

 • наявність рахунків;
 • номери рахунків;
 • залишок коштів на рахунках;
 • операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
 • призначення платежу;
 • ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);
 • номер рахунку контрагента;
 • код банку контрагента.

 

Джерела:

https://buhgalter911.com/news/news-1061219.html

https://nvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/509307.html

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_04102021_98

 

 

Залишилися питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

Be the first to know!
Subscribe to the newsletter and receive
only the most useful information for your business!
Subscribe

  Залиште свої дані, ми передзвонимо Вам протягом 5 хвилин!

   Залиште свої дані, ми зв'жемся з вами найближчим часом

   КиївДніпроКам'янське
   Написать в
   Viber