РЕЗЕРВИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ЧИ Є ДОЦІЛЬНИМ ЇХ СТВОРЕННЯ?

Извините, этот техт доступен только в “Украинский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Підготовлено:

Вікторія Сандуляк, помічник аудитора Департаменту аудиту, МСФЗ та консалтингу

 

Для чого потрібні забезпечення, хто їх створює та чи обов’язково їх створювати всім підприємствам, які моменти їх податкового обліку потрібно врахувати ? Відповіді на ці та інші питання пропонуємо  до вашої уваги.  

Основним документом, який регулює облік забезпечень  є  НП(С)БО 11 «Зобов’язання». Почнемо з того, що забезпечення – це зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. 

Чи обов’язково створювати?

Згідно п.13 НП(С)БО 11 забезпечення створюють для покриття майбутніх операційних витрат за умови, якщо виконуються наступні умови:

 1. на дату балансу в підприємства є зобов’язання за майбутніми витратами, сума та/або дата погашення яких точно невідома;
 2. передбачається, що погашення цих зобов’язань у майбутньому призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди;
 3. суму таких зобов’язань можна визначити за допомогою розрахунків.

Мінімальний перелік видів забезпечень, які підприємство створює наведено у п.12 НП(С)БО 11, а саме, забезпечення на:

 • виплату відпусток працівникам;
 • додаткове пенсійне забезпечення;
 • виконання гарантійних зобов’язань;
 • реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності;
 • виконання  зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

І якщо з питаннями реструктуризації або обтяжливих контрактів компанії стикаються рідко, то, наприклад, резерв операційних витрат на виплату відпусток працівникам формується майже кожним підприємством.

Створення даних резервів і забезпечень є необхідністю, визначеною чинними законодавчими і нормативними актами. Проте окремі суб’єкти малого підприємництва, зазначені у п.7 розділу І НП(С)БО 25, можуть не створювати забезпечення майбутніх витрат, а визнавати відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення.  Стосовно  підприємств, які складають фінансову звітність за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, таких виключень не має.

Слід зазначити, що наведений у НП(С)БО 11 перелік забезпечень не є вичерпним, оскільки підприємство повинне створювати забезпечення для відшкодування будь-яких майбутніх витрат (звісно, за умови виконання умов визнання).  

Розглянемо окремі з них.

 • Забезпечення витрат на аудит 

Чи буде обґрунтованим створення забезпечення витрат на аудит? Існують різні думки стосовно даного питання. 

Враховуючи, що з 01.01.2019 р згідно з новим Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258 – VIII проводити обов’язковий аудит фінансової звітності зобов’язані, зокрема, всі великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів та середні підприємства, то вважаємо, що Компанія має законодавче зобов’язання на проведення аудиту. 

На нашу думку, з огляду на вказане вище та принцип визнання витрат, витрати на проведення аудиту за відповідний річний період повинні бути враховані у витратах того періоду, за який проводиться аудиторська перевірка. 

Таким чином, згідно з нормами НП(С)БО 11 є підстави для визнання зобов’язання та нарахування забезпечення для відшкодування майбутніх операційних  витрат в оціночній вартості, що може дорівнювати вартості послуг (без ПДВ!) відповідно до умов договору на аудит, якщо ви вже його уклали, або плануєте укласти.

 • Забезпечення на судові розгляди 

Якщо Компанія має наявні потенційні судові справи або претензії, які можуть призвести до фінансових наслідків, і які в майбутньому вимагатимуть витрат грошових коштів, то слід розглянути доцільність нарахування резервів майбутніх витрат у фінансовій звітності на судові розгляди.

Для того, щоб визначитися з цим видом забезпечення, рекомендуємо залучити до питання відповідного спеціаліста, юриста або адвоката Компанії. Бухгалтеру можуть бути невідомі всі деталі та обставини судових справ, тому саме юрист зможе допомогти  визначити оцінку ймовірності несприятливого результату, сум або порядку потенційних збитків для Компанії  станом на дату балансу.  

Проте якщо не плануються дії до оскарження судових рішень, для формування забезпечення підстави будуть відсутніми.

 • Забезпечення на актуарні виплати

Якщо на підприємстві є робочі місця з особливо шкідливими або важкими умовами праці, що входять до переліку шкідливих робіт, затвердженого постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461 (Список № 1 і Список № 2), то підприємство має обов’язок відшкодувати ПФУ фактичні витрати на виплату і доставку пенсій у розмірі 100% до набуття цими особами права на пенсію за віком, передбаченого Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (чоловіки — 60 років , жінки – 59-60 років).

Досить часто підприємства не звертають уваги на наявність професій зі шкідливими умовами праці, оскільки поточні суми компенсацій витрат ПФУ можуть не бути значними. Однак на практиці забезпечення мають суттєві суми, оскільки розрахунок  визначення теперішньої вартості зобов’язання проводиться за тривалий період, з врахуванням  демографічних, фінансових та інших припущень, за відповідною ставкою дисконтування тощо.

Без залучення кваліфікованого актуарія в цьому питанні не обійтись.

 • Забезпечення витрат на відпустки

Інформацію щодо забезпечення надає п. 13 НП(С)БО 11 «Зобов’язання», в якому прописаний алгоритм його щомісячного розрахунку. Проте, це є порядком поточного розрахунку суми забезпечення, а станом на дату річного балансу, відповідно до п.8 розділу III Положення про інвентаризацію №879, потрібно проводити повноцінну інвентаризацію забезпечення та визначати суму вже на підставі фактичної кількості днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки станом на 31 грудня.

Ділимося з вами практикою найбільш поширених помилок, які допускаються при формуванні забезпечення витрат на відпустки:

 • розрахунок середньої заробітної плати проводиться без врахування норм Постанови КМУ № 100: невірно встановлений розрахунковий період, до розрахунку включено разові виплати, невірно визначено дні в розрахунковому періоді, не виключено дні без збереження заробітної плати тощо,
 • при нарахуванні ЄСВ на суму забезпечення  не застосовується пільгова ставка по працівниках-інвалідах, не проводиться обмеження бази нарахування ЄСВ по працівниках, у яких суму резерву відпусток перевищує максимальну величина, на яку нараховується внесок,
 • сума забезпечення на дату річного балансу визначається не відповідно до п.8 розділу III Положення про інвентаризацію №879, а застосовуючи п. 13 НП(С)БО 11 «Зобов’язання».

Що в податковому обліку?

Операції щодо створення, використання та зміни суми резервів (забезпечень) відображаються в додатку РІ по рядкам 2.1.1, 2.2.1, 2.2.1.1 розділу 2 «Різниці, що виникають при формуванні забезпечень (резервів) (стаття 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)», Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат:

 • в рядку 2.1.1 — збільшення фінансового результату на суми витрат на створення забезпечень (резервів), проведених відповідно до застосованої концептуальної основи складання звітності,
 • в рядку 2.2.1 — зменшення фінансового результату на суми використання створених забезпечень (резервів) витрат,
 • в рядку 2.2.1.1 — зменшення фінансового результату на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до застосованої концептуальної основи складання звітності.

Є одне виключення. Під застосування зазначених вище різниць не підпадають резерви (забезпечення) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати). У цьому контексті під виключення підпадає резерв (забезпечення) під пільгові пенсії. 

Так, податківці, посилаючись на п. 3.11 Інструкції зі статистики заробітної плати № 5, погоджуються, що забезпечення під пільгові пенсії за Списком № 1 і Списком № 2 є забезпеченням за виплатами, пов’язаними з оплатою праці. Тому різниці, описані в пп. 139.1.1 і пп.139.1.2 п.139.1 ст. 139 ПКУ, до забезпечень під виплату пенсій не застосовуються (див. листи ДФСУ від 15.11.2016 р. № 24551/6/99-99-15-02-02-15від 08.09.2017 р. № 1869/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, БЗ 102.13). 

Суми забезпечень під пільгові пенсії, як й забезпечення витрат на оплату працю, які будуть відображені в проводках бухгалтерського обліку, безпосередньо впливатимуть на розмір оподатковуваного прибутку. 

 

На завершення зауважимо, що особлива увага питанню створення резервів (забезпечень) приділяється при проходженні Компанією аудиту фінансової звітності, і багатьом підприємствам, які не визнали забезпечення, потім доводиться вносити відповідні зміни у фінансову звітність. То ж рекомендуємо бути уважними в цьому питанні.

 

Залишилися питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

Узнай первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для вашего бизнеса!
Подписаться

  Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в течение 5 минут

   Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время

   КиевДнепрКаменское
   Написать в
   Viber