Резерв відпусток. Готуємось до складання річної фінансової звітності.

Підготовлено:

Ірина Швець,  Бухгалтер-експерт, консультант  з питань заробітної плати, Департамент аудиту, МСФЗ і консалтингу

 

Наближається кінець звітного року, тому не зайвим буде нагадати про резерв відпусток.

Для кого ця стаття буде актуальною?

Для підприємств, які щорічно створюють резерв відпусток ми нагадаємо про особливості проведення інвентаризації невикористаних відпусток та формування більш чіткого перехідного сальдо по субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток».
А для підприємств, які вважали, що резерв відпусток — це не обов’язково, розглянемо поняття детальніше та з’ясуємо, а чи варто його нараховувати взагалі.
Сутність резерву полягає в правильному формуванні зобов’язань на дату балансу, що дає змогу правильно розрахувати податок на прибуток підприємствам. Створення резерву — є обов’язковим (п.13 П(С)БО 11, п.7 П(С)БО 26). Не створювати резерв відпусток дозволяється тільки юридичним особам, які відповідають критеріям мікропідприємництва, а також платникам єдиного податку.

Які витрати резервувати ?

Резервуванню підлягають відпустки, які підлягають накопиченню. За рахунок сформованого резерву відпусток підприємство може нарахувати:

 • щорічну основну відпустку;
 • додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;
 • додаткову відпустку за особливий характер праці;
 • додаткову відпустку працівникам, що мають дітей;
 • компенсацію за невикористану відпустку.

В нашій практиці ми досить часто стикаємось з тим, що підприємства забувають про інші види додаткових відпусток, створюючи резерв лише на щорічну основну відпустку.

Який механізм розрахунку ?

Існує дві методики розрахунку суми забезпечень для різних ситуацій та цілей:

1. Для розрахунку щомісячної суми забезпечення.
2. Для аналізу залишку забезпечення на дату балансу.

Перша методика передбачає використання планових показників та визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої зарплати працівникам та відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. Її опис наведено в Інструкції про застосування Плану рахунків №291 в розділі до рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”.

Друга методика ґрунтується на фактичних показниках. Може визначатися як щомісячно, так і щоквартально/щорічно на дату балансу, за розрахунком, який базується нa кількості днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки і середньоденної величини заробітної плати працівників. Методика описана в пункті 8.2. розділу ІІІ «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України №879 від 02.09.2014.

Звичайно ж використання фактичних показників дає точніші результати, проте може виявитися затратним за часом розрахунку при великий кількості працівників підприємства, якщо не автоматизувати даний процес.

Важливі акценти:

 • сума забезпечень майбутніх відпусток обов’язково формується з урахуванням нарахованої суми єдиного соціального внеску (п.14 П(С)БО 11),
 • пам’ятайте про різні ставки ЄСВ для звичайних працівників та працівників-інвалідів,
 • при значних розмірах окладів, потрібно врахувати обмеження для ЄСВ,
 • показник середньоденної заробітної плати визначається за Постановою КМУ №100 від 08.02.1995р,
 • не забудьте про інші види додаткових відпусток, які також потрібно враховувати при обчисленні суми резерву.

Якими проводками відобразити в бухгалтерському обліку?

Нарахування резерву відпусток поточного року відображають за Кт субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» в кореспонденції з Дт рахунків витрат 23, 91, 92, 93, 94 в залежності від обліку формування витрат на оплату праці по працівниках  (див. лист Міністерства фінансів від 24.05.2007 р. № 31-34000-10-10/10654).

Підприємства, які проводять інвентаризацію забезпечень та переглядають накопичену суму резерву на дату балансу у разі розбіжностей між нарахованою сумою резерву та сумою, що обліковується, повинні провести відповідні коригування:

при донарахуванні резерву відпусток Дт Витрати  Кт 471
при зменшенні резерву:
     методом «червоне сторно»
або прямою кореспонденцією
Дт Витрати  Кт 471 сторно
Дт 471 Кт 719  “Інші доходи від операційної діяльності”

 

У випадках, коли нарахованої суми резерву не вистачило для того, щоб повністю покрити нараховані протягом поточного періоду відпускні, сума перевищення проводиться за рахунок поточних витрат підприємства звичайною проводкою Дт Витрати Кт 661, 651.

Причинами недостатньо нарахованої суми резерву можуть бути: наявні зміни у кількісному складі персоналу підприємства або перегляд посадових окладів чи неврахованих сум щомісячних премій.

ВАЖЛИВО!

Якщо нарахування резерву буде проводиться вперше, то необхідно розкласти невикористані дні відпустки на дні поточного року та дні минулих років, розрахувати резерви, зробити відповідні проводки та внести коригування до показників фінансової звітності станом на  01.01.2019 року.

Так, сума резерву за минулі роки відповідно до Інструкції  №291 відображається згідно  з П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» проводкою по Дт  рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»  та  Кт субрахунку 471.  Отримавши правильне вхідне сальдо на початок року, сума резерву поточного року проводиться проводками, зазначеними вище.

І ще важливий нюанс, для підприємств річний дохід яких перевищує 20 млн. грн., при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, відповідно до п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України, фінансовий результат до оподаткування коригується (збільшується в момент створення і зменшується в момент використання) на всі суми створених резервів, за винятком забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам. Таким чином, є можливість врахувати витрати на створення забезпечення на відпустки при розрахунку податку на прибуток за відповідний період.

Це також розповсюджується на створення резервів за актуарними розрахунками відповідно до ПСБО 26 «Виплати працівникам» або МСБО 19 «Виплати працівникам»

Таким чином, проведення розрахунку суми забезпечення відпусток дасть Вам змогу в кінці року, правильно скласти фінансову звітність, яка, в свою чергу, надасть об’єктиву оцінку фінансового стану вашої компанії.

 

 

Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

 

Be the first to know!
Subscribe to the newsletter and receive
only the most useful information for your business!
Subscribe

  Залиште свої дані, ми передзвонимо Вам протягом 5 хвилин!

   Залиште свої дані, ми зв'жемся з вами найближчим часом

   КиївДніпроКам'янське
   Написать в
   Viber