Зміни до П(С)БО

Згідно наказу МФУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 29.09.2020 р. № 588 було внесено зміни та уточнення до П(С)БО.

Слова «Положення (стандарт)» у всіх відмінках та числах змінено словами «Національне положення (стандарт)» у наступних П(С)БО та наказах про їх затвердження: 6 «Виправлення помилок у фінансових звітах», 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи», 9 «Запаси», 10 «Дебіторська заборгованість», 11 «Зобов’язання», 12 «Фінансові інвестиції», 13 «Фінансові інструменти», 14 «Оренда», 15 «Дохід», 16 «Витрати», 17 «Податок на прибуток», 18 «Будівельні контракти», 19 «Об’єднання підприємств», 21 «Вплив змін валютних курсів», 22 «Вплив інфляції», 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», 24 «Прибуток на акцію», 26 «Виплати працівникам», 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», 28 «Зменшення корисності активів», 29 «Фінансова звітність за сегментами», 30 «Біологічні активи», 31 «Фінансові витрати», 32 «Інвестиційна нерухомість», 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин», 34 «Платіж на основі акцій».

У п. 2 Наказу МФУ «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» змінено слова «Діяльність, що припиняється» на «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

У НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність», у п. 2 розділу ІІ виключено слова «на які нараховуються відсотки» та у п. 1 розділу ІІІ – «заборгованість засновників з формування статутного капіталу». Та доповнили стандарт новим підпунктом, згідно якого:

«У статті «Неоплачений капітал» відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Суми за цією статтею вираховуються під час визначення підсумку власного капіталу».

У додатку 2 до цього стандарту доповнили форму №1-мс: після позиції «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) додали нову позицію «Неоплачений капітал».

Другий абзац п. 14 П(С)БО 17 «Податок на прибуток» доповнили словами «за недисконтованою сумою, що підлягає відшкодуванню або сплаті».

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Джерела:

Мінфін вніс зміни до П(С)БО

 

 

Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

Дізнайтеся першим!
Підпишіться на розсилку і отримуйте
тільки найкориснішу інформацію для вашого бізнесу!
Підписатися

  Залиште свої дані, ми передзвонимо Вам протягом 5 хвилин!

   Залиште свої дані, ми зв'жемся з вами найближчим часом

   КиївДніпроКам'янське
   Написать в
   Viber