РІЧНА ЗВІТНІСТЬ. 14 ТЕСТІВ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ.

Извините, этот техт доступен только в “Украинский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Підготувала:

Чужикова Анастасія, старший помічник аудитора

Департаменту аудиту, МСФЗ та консалтингу  ТОВ АФ «Аудит-Інвест»

 

Ми розуміємо, що для головного бухгалтера важливо встигнути все перевірити та правильно й вчасно здати звітність. І дуже добре, якщо при цьому головний бухгалтер буде виконувати контрольні функції, а не перевіряти ті операції, які сам же й провів в обліку. Однак, є реалії сьогодення… Саме тому ми пропонуємо до вашої уваги наступний практичний чек-лист з 14-ма тестами для самоперевірки, який рекомендуємо до застосування при складанні фінансової звітності Компанії, річної або квартальної.

Отже, формуємо загальну оборотно-сальдову відомість за рік по всім балансовим рахункам Компанії, і починаємо аналізувати:

 1. Коректність бухгалтерських проведень

Для перевірки, чи правильно застосовані рахунки, чи не з’явилися несподівані операції, рекомендуємо користуватись таким регістром, як аналіз рахунку. Через аналіз рахунку наочно видна кореспонденція й можна легко побачити некоректні бухгалтерські проведення або відступлення від типових операцій, прийнятих в Компанії.

 2. Якщо Компанія надає нерухомість в оренду

Операції з надання нерухомості в оренду потребують застосування положень НП(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість», якщо виконуються критерії для визнання її інвестиційною.

Тому, якщо Компанія використовує нерухомість переважно з метою отримання орендних платежів, то така нерухомість буде потребувати окремого обліку на субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість» (нарахування амортизації – рахунок 135 «Знос інвестиційної нерухомості»), та представлення в Звіті про фінансовий стан в окремих рядках.

3. На балансі є довгострокові фінансові інвестиції

Якщо обліковуються суми по рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», то у Компанії можуть бути підстави для проведення розрахунку за методом участі в капіталі, якщо Компанія має суттєвий вплив або контролює такі об’єкти інвестування (див. НП(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»).

Це означає, що потрібно отримати фінансову звітність асоційованих або дочірніх компаній за звітний рік та визначити суму впливу на вартість фінансової інвестиції, а, можливо, й визнати її знецінення за наявності відповідних підстав.

4. Значні суми КАПів

Аналізуємо об’єкти по рахунку 15 «Капітальні інвестиції» та перевіряємо підстави для подальшого обліку об’єктів як капітальних інвестицій, з’ясовуємо причини того, чому об’єкти не введені в експлуатацію. Цілком може статися, що об’єкти фактично експлуатуються, а повідомити бухгалтера про це та надати документи — забули.

5. Перевірка рахунків обліку Запасів

На що звернути увагу? На величину запасів, по яким відсутній рух більше року – можливо, потрібно визнати їх знецінення або взагалі запаси підлягають списанню. Також, зазвичай, формується оборотно-сальдова відомість та відслідковуються номенклатурні позиції запасів на предмет:

 • від’ємних сум, 
 • запасів без кількості, але з вартістю, або 
 • запасів у кількості, але без вартості. 

Наявність таких позицій вказує на помилки при списанні, некоректне формування собівартості.

6. Сальдо по рахунках 333 та 334 не дорівнює нулю

Як правило, сальдо по рахункам 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» та 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» дорівнює нулю. В протилежному випадку, потрібно переконатися в обґрунтованості залишків по субрахункам – чи дійсно є незавершені валютні операції на дату балансу або готівка на інкасації та ще не надійшла на розрахунковий рахунок ?

7. Станом на 31 грудня Компанія має активні депозитні рахунки

В даному випадку, може мати місце найпоширеніша ситуація – фінансові доходи не враховані в звітному періоді. Слід звернутися до обслуговуючого банку та отримати повноцінну інформацію щодо відсотків, що належать до виплати Компанії за відкритими активними депозитними рахунками станом на 31 грудня (бухгалтерське проведення Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» Кт 732 «Відсотки одержані»).

Аналогічна ситуація може виникнути із відсотками, які банк нараховує на поточні рахунки Компанії. Такі відсотки визнаються у складі інших операційних доходів.

Пам’ятаємо, що суми таких відсотків включаються до складу доходів відповідно до НП(С)БО 15 «Дохід» за принципом нарахування, і, відповідно, враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток.

8. Відсутній рахунок 38

За активної поточної діяльності, великої кількісті покупців, відсутність показників по рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» не може бути типовою ситуацією. Аналізуючи свою дебіторську заборгованість, рекомендуємо звернути увагу на:

 • торгову дебіторську заборгованість, що є без руху більше року;
 • дебіторську заборгованість за претензіями. Направлення претензії до дебітора вже говорить про наявність проблем з погашення заборгованості, тому вочевидь потребує створення резерву сумнівних боргів. Якщо в Компанії є юрист, то доречно звернутися до нього з приводу переліку дебіторів, яким були направлені претензії;
 • дебіторську заборгованість, по якій відсутній рух протягом 3-х років – не буде зайвим перевірити стан контрагента по інформаційним ресурсам. Наприклад, безкоштовний запит на сайті Мінюсту, пошук по ЄДРПОУ в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За наявності сумнівів у виконанні дебіторами своїх зобов’язань відповідно до договірних умов, необхідно визначитися із сумою резерву за методом, який прописаний в обліковій політиці Компанії.

9. Значні суми по рахунку 39

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» призначений для відображення витрат звітного періоду, що підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах при виконанні критеріїв визнання витрат відповідно до НП(С)БО 16 «Витрати». Враховуючи, що, зазвичай, це суми передплат на періодичні видання, страхові платежі, то, як правило, сальдо рахунку не є значним.

Проте якщо суми великі, то рекомендуємо переконатися, що закумульовані станом на 31 грудня витрати відповідають класифікації рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», що протягом року рахунок «закривався» без необґрунтованих пропусків періодів (ми, наприклад, перевіряємо це, формуючи регістр «обороти по рахунку в розрізі місяця»).

10. Допоміжні рахунки обліку ПДВ. Основні співвідношення

При загальному підході, за відсутності нестандартних ставок ПДВ, при веденні допоміжних рахунків обліку, таких як, 6441 «Податковий кредит», 6442 «Податковий кредит непідтверджений», 6431 «Податкові зобов’язання» та 6432 «Податкові зобов’язання непідтверджені», повинні бути дотримані наступні співвідношення:

 • 1/6 Кт 6811 (або Кт 361) = Дт 6431;
 • 1/6 Дт 3711 (або Дт 631) за постачальниками-платниками ПДВ = Кт 6441;
 • сальдо рахунку 6442 – завжди дебетове. Наявність від’ємних сум може вказувати на ймовірність неотриманого розрахунку коригування ПДВ, або неотриманого первинного документу від постачальника, або некоректні проведення первинних документів в обліку;
 • сальдо рахунку 6432 — повинно дорівнювати нулю. Це буде свідчити про те, що податкові накладні за податковими зобов’язаннями Компанії за період сформовані в обліку в повному обсязі.

Нагадуємо, що зі вступу в дію з 01.01.2022 року норм ЗУ №1914 [1] термін включення податкової накладної до складу податкового кредиту зменшено до року, тому з податковими накладними, які не будуть включені до складу декларації потрібно бути уважними.

11. Відсутні рахунки забезпечень

Якщо в Компанії є персонал, то станом на 31 грудня завжди будуть підстави для формування забезпечення на виплату відпусток. Навіть якщо всі працівники дотримуються графіку відпусток, адже кожен відпрацьований місяць – це мінімум 2 календарних дня «заробленої» відпустки.

Якщо Компанія відповідно до ЗУ №996[2] має обов’язок з проведення аудиту, то є підстави для формування забезпечення інших витрат.

Це найбільш поширені випадки, коли відкриваються субрахунки рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

12. Компанія має кредити або позики

У Компанії є позики (відкриті субрахунки 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики»), або є зобов’язання з оренди (відкриті субрахунки 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями») та/або рахуються отримані чи видані фінансові допомоги (значні суми по рахункам 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»)?

Радимо перевірити класифікацію заборгованості станом на 31 грудня, виділити поточну (короткострокову) частину, яка підлягає погашенню в 2022 році, ще раз впевнитися у підставах (або їх відсутності) для проведення дисконтування довгострокових заборгованостей відповідно до вимог НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та НП(С)БО 11 «Зобов’язання».

13. Валютні рахунки

В першу чергу, перевіряємо гривневий еквівалент за монетарними статтями станом на 31 грудня – Дт 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», Дт 362 «Розрахунки з іноземними покупцями», Кт 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» тощо. Валютний курс повинен бути внесений до Довідника курсів 1С відповідно до даних НБУ.

Пам’ятаємо, що валютні аванси отримані (Кт 6812 «Розрахунки за авансами одержаними в іноземній валюті») або надані (Дт 3712 «Розрахунки за виданими авансами в іноземній валюті») до монетарних статей не відносяться, тому при формуванні регістру «аналіз рахунку» ви не повинні побачити курсових різниць – тільки бухгалтерські проведення по закриттю їх на Кт 362 (Дт 6812 Кт 362) або Дт 632 (Дт 632 Кт 3712).

Також зверніть увагу, якщо суми по доходу та витратам від курсових різниць будуть майже рівними. Часто зустрічаємо такі ситуації, коли при порушенні послідовності в проведенні документів з покупки-продажу валюти обороти по рахунках 714 «Дохід від операційної курсової різниці» та 945 «Втрати від операційної курсової різниці» задвоєні.

14. Податки

На що звернути увагу? Дані обліку повинні відповідати даним податкових декларацій та електронному кабінету платника. Тому формуємо електронні витяги в розрізі податків станом на 31 грудня та проводимо звірку з даними обліку. І не забуваємо нарахувати податок на прибуток за звітний період, а для окремих підприємств, можливо, буде актуальним провести розрахунок відстрочених податків відповідно до НП(С)БО 17 «Податок на прибуток» та визнати ВПА чи ВПЗ.

 

Радимо брати до роботи чек-лист та доповнювати його своїми наробітками. Тоді самоперевірка буде ефективною та легкою!

 

Використані джерела:

 [1] ЗУ №1914 – Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 30.11.2021 р.

 [2] ЗУ №996 – Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.

 

 

Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

Узнай первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для вашего бизнеса!
Подписаться

  Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в течение 5 минут

   Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время

   КиевДнепрКаменское
   Написать в
   Viber