Основні вимоги щодо отримання довідок про підтвердження резидентства контрагентів для податкових цілей

Извините, этот техт доступен только в “Украинский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Підготовлено:

Ангеліна Кравцова, консультант Департаменту трансфертного ціноутворення

 

 

Відповідно до п.141.4 ст. 141 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) платник податків, що здійснює виплату окремих видів доходів на користь нерезидента, повинен утримати відповідний податок з таких виплат.

Водночас, відповідно до правил п.3.2 ст.3 ПКУ, якщо Міжнародним договором України про уникнення подвійного оподаткування з відповідною юрисдикцією (далі — Конвенції, Конвенція), встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила Конвенції, в тому числі, щодо повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України.

Відповідно до вимог ст.103 ПКУ, податковий агент має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, зокрема, якщо нерезидент надає довідку про підтвердження статусу свого податкового резидентства у відповідній країні.

Вимоги щодо оформлення Довідки про статус податкового резидента 

До введення в дію Податкового Кодексу України, форма Довідки про статус податкового резидента, вимоги щодо її оформлення, наявності обов’язкових реквізитів були наведені у Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого Постановою КМУ №470 від 06.05.2001 року. З 12.01.2011 року даний Порядок втратив чинність. 

На сьогодні законодавством України не встановлені змістовні критерії до документів, що підтверджують статус податкового резидента в іноземній державі. Відповідно до пп.103.5 ст.103 ПКУ довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством цієї країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України

Спосіб легалізації, залежить від того, в якій державі така довідка була видана.

 

 1. Без легалізації

 

Довідка про статус податкового резидента без легалізації може бути прийнята контролюючим органом, якщо вона отримана від нерезидентів, зареєстрованих в країнах-учасницях двосторонніх договорів з Україною про правові відносини та правову допомогу в цивільних і кримінальних справах та багатосторонньої Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р, яка продовжує застосовуватися до вступу в силу Конвенції про правову допомогу від 07.10.2002 р.

Наразі підписані та набули чинності 61 Двосторонні міжнародні договори
у сфері міжнародно-правового співробітництва. Прикладами держав, з якими підписані зазначені договори, та довідки від яких не потребують легалізації наступні: Китай, Польща, Молдова, Грузія, Естонія, Латвія та ін.

 

2. Проставлення апостилю 

 

Проставлення апостилю — застосовується до документів від нерезидентів, які зареєстровані в країнах-учасницях Гаазької конвенції від 05.10.1961 р, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (ст. 3 Гаазької конвенції). Гаазька конвенція ратифікована в Україні 22.12.2003 р

Апостиль (фр. apostille) – це спеціальний штамп апостиляції, у вигляді квадрата зі сторонами не менше 9 см, що засвідчує дійсність підписів, статусу осіб, печаток. Підтвердження підписів і печаток на офіційних документах апостилем робить ці документи чинними в усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції.

Відповідно до Гаазької конвенції текст апостиля повинен містити наступні реквізити: 

 • назву держави, яка видала апостиль; 
 • прізвище особи, яка підписала документ, що засвідчується апостилем; 
 • посаду особи, яка підписала документ, що засвідчується апостилем; 
 • найменування установи, печаткою / штампом якого скріплено документ, що засвідчується апостилем; 
 • назву міста, в якому проставлено апостиль; 
 • дату проставлення апостиля; 
 • назву органу, який проставив апостиль; 
 • номер апостиля, 
 • печатку / штамп установи, яка проставила апостиль; 
 • підпис посадової особи, яка проставила апостиль.

Країнами-учасницями Гаазької конвенції є, наприклад, Австрія, Вірменія, Білорусь, Литва та ін.

 

3. Консульська легалізація 

 

Консульська легалізація застосовується у всіх інших випадках. Тобто, якщо країна, Довідка від резидента якої надана, не має двосторонніх угод з Україною щодо сприяння документообігу та не є учасницею Гаазької конвенції, необхідно звертатися до консульської установи.

Порядок консульської легалізації офіційних документів установлюється Віденською конвенцією «Про консульські зносини» 1963 р., міжнародними договорами та чинним законодавством України, а також Інструкцією про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 04.06.2002г. №113.

Консульська легалізація офіційних документів — це процедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ. Легалізація документа в установленому порядку надає йому право на існування в міжнародному обігу.

Мова викладення отриманої довідки

Довідки, про які йде мова в цій статті, видаються компетентними (уповноваженими) органами відповідних країн на іноземній мові. Відповідно до пп.103.5 ст.103 ПКУ така довідка має бути перекладена відповідно до законодавства України.

Стаття 10 Конституції України визначає державною мовою в Україні – українську мову.

Водночас в абзаці другому частини першої ст. 4 Закону України «Про засади державної мовної політики» зазначено, що основи державної мовної політики визначаються Конституцією України, а порядок застосування мов в Україні –- Законом України «Про засади державної мовної політики», з норм якого мають виходити інші правові акти, що визначають особливості використання мов у різних сферах суспільного життя.

В ч. 2 ст., 6 Закону України «Про засади державної мовної політики» також визначено, що українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Тобто мовою документообігу для Державної податкової служби (далі – ДПС), як органа виконавчої влади, є українська мова.

Оскільки Довідка про статус податкового резидента надається податковим органам, вона повинна відповідати вимогам, що встановлені до офіційних документів і бути перекладена на українську мову.

Слід зазначити, що переклад Довідки має бути засвідченим нотаріально відповідно до ст. 79 Закону України від «Про нотаріат». Вірність перекладу довідки з однієї мови на іншу засвідчує нотаріус, якщо він володіє відповідними мовами. Якщо нотаріус не володіє відповідними мовами, переклад документа може бути виконано та підтверджено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

Таким чином, Довідку про статус податкового резидента, отриману від нерезидента для податкових цілей необхідно перекладати на українську мову з нотаріальним посвідченням.

Термін отримання Довідки

Відповідно до роз’яснень ДПС, Довідка повинна бути в наявності у податкового агента на момент виплати доходу, оскільки саме вона є однією з підстав для звільнення від оподаткування доходів нерезидента в момент їх виплати. Щодо можливості застосування Довідки за попередній звітний рік ДПС зазначає:

«Особа, яка виплачує доходи нерезидентові у звітному (податковому) році, у разі надання нерезидентом довідки з інформацією за попередній звітний податковий період (рік) може застосувати правила міжнародного договору України, зокрема щодо звільнення (зменшення) від оподаткування, у звітному (податковому) році з отриманням довідки після закінчення звітного (податкового) року. Таким чином, довідка дійсна в межах календарного року, в якому вона видана.»

Вказане підтверджується судовою практикою у справі № 806/1213/15.

Таким чином, Довідка про статус податкового резидента видається за формою, затвердженою у країні нерезидента, має бути належним чином легалізована, перекладена на українську мову з нотаріальним посвідченням. Довідка має бути отримана на момент виплати доходу нерезиденту.

 

Джерела:

 1. http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/chinni-dvostoronni-mijuryado/page8
 2. http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/mijnarodni/62176.html
 3. https://minjust.gov.ua/m/4906
 4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009#Text
 5. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_619#Text
 6. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_082#Text
 7. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text  
 8. Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03 липня 2012 року № 5029-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17#Text
 9. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text
 10. ЗІР, Категорія 102.16
 11. ЗІР, категорія 102.16

 

Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

 

Узнай первым!
Подпишитесь на рассылку и получайте
только самую полезную информацию для вашего бизнеса!
Подписаться

  Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в течение 5 минут

   Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время

   КиевДнепрКаменское
   Написать в
   Viber