Обґрунтування цін в операціях з сировинними товарами

Підготовлено:

Ангеліна Кравцова, консультант Департаменту трансфертного ціноутворення

 

 

Прийняття Закону України № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020[1] (надалі – Закон 466) призвело до змін багатьох норм, запроваджених Податковим кодексом України[2] (надалі – ПКУ). Однією з таких змін є усунення поняття біржових товарів та впровадження поняття сировинних товарів.

Поняття сировинних товарів, котирувальні ціни

До поняття «сировинні товари» відносять: мінеральну сировину, продукти її збагачення та переробки (чорні та кольорові метали); сільськогосподарську сировину рослинного і тваринного походження та продукти їх первинної переробки, а також продовольчі товари; хімічну продукцію (синтетичний каучук, штучні волокна, пластмаси та ін.).

Виходячи з норм ПКУ під сировинними товарами розуміються товари, для яких непов’язані особи у якості орієнтира (еталона) для встановлення ціни неконтрольованих операцій використовують котирувальні ціни. Перелік сировинних товарів затверджений Постановою КМУ за номером 1221 від 9 грудня 2020 року та набирає чинності з 1 січня 2021 року[3].

Котирувальні ціни – ціни на сировинний товар у відповідний період, отримані на міжнародному ринку товарів, які включають, зокрема, результати біржових торгів, ціни, отримані з визнаних агентств, статистичних або урядових агентств із ціноутворення[4].

Вибір методу трансфертного ціноутворення

Встановлення відповідності умов контрольованих операцій з сировинними товарами принципу «витягнутої руки» здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни (надалі – метод ПНЦ) або на підставі котирувальних цін, або з ціною зіставних неконтрольованих операцій (є нюанси, зазначені нижче).

Перелік рекомендованих  джерел інформації щодо котирувальних цін має бути оприлюднений на офіційному веб-порталі ДПС до початку звітного року (на теперішній час не оприлюднений).

Котирувальні ціни, які використовуються для порівняння з цінами контрольованих операцій, мають відповідати умовам зі ставності, визначеним п.п. 39.2.2 п.39.2 ст. 39 ПКУ, а у разі наявності значних відмінностей, що впливають на ціну угод з сировинними товарами, здійснити відповідні коригування.

Платник податків при використанні методу ПНЦ для обґрунтування контрольованих операцій з сировинними товарами також може використовувати ціни зіставних неконтрольованих операцій, які були фактично здійснені ним або іншими особами з непов’язаними особами. Але, такі  неконтрольовані операції мають бути:

 • регулярними впродовж аналізованого періоду;
 • здійсненими з декількома контрагентами;
 • здійсненими в обсягах, зіставних тим, які використовувались у контрольованій операції.

Для застосування іншого методу трансфертного ціноутворення з обґрунтування ціни сировинних товарів, аніж метод ПНЦ, платник податків у документації з трансфертного ціноутворення повинен[5]:

 • обґрунтувати неможливість застосування методу ПНЦ або те, що зазначений метод не є найбільш доцільним щодо фактів та обставин здійснення контрольованої операції;
 • зазначити інформацію про всіх осіб, які брали участь у ланцюгу постачання таких товарів від виробника (постачальника) до першої непов’язаної особи або особи – нерезидента, що не зареєстрована в низькоподатковій юрисдикції з Переліку №1045[6] та не має «особливу» організаційно–правову форму з Переліку №480[7].

Інформація має містити дані про рівень показників рентабельності цих осіб, які є найбільш доцільними, виходячи із фактів та обставин їх діяльності у ланцюгу постачання.

Якщо платник податків не надасть таку інформацію, органи ДПС матимуть право самостійно застосувати метод ПНЦ до контрольованих операцій та визначити рівень цін, що відповідає принципу «витягнутої руки».

Період, за який проводиться порівняння цін сировинних товарів

Відповідно до пп. 39.3.3.3 п.39.3 ст.39 НКУ порівняння ціни контрольованої операції з ціною зіставних неконтрольованих операцій проводиться на підставі інформації про ціни на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату.

Контролюючий орган для встановлення умов контрольованих операцій з сировинними товарами принципу «витягнутої руки», проводить порівняння ціни з котирувальними цінами на дату переходу права власності на товар або на дату відвантаження товару згідно з товаротранспортним документом (коносамент або інший документ залежно від транспортного засобу) відповідно до умов та фактичних обставин здійснення такої контрольованої операції.

На практиці, існують ситуації, коли між датою встановлення ціни на товар, що узгоджена сторонами контрольованої операції та датою відвантаження товару або переходу права власності на товар проходить певний проміжок часу (інколи півроку і більше).

Застосування різного періоду часу для порівняння цін приводить до викривлення діапазону котирувальних цін. З метою уникнення подібної ситуації законодавцем передбачене надіслання платником податків відповідного Повідомлення[8].

Відповідно до норм ПКУ[9], Повідомлення надсилається засобами електронного зв’язку в електронній формі протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного контракту, де вказується наступна інформація:

 • про платника податків: Код за ЄДРПОУ, код основного виду економічної діяльності (КВЕД); податкова адреса та найменування контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку;
 • про контрагента: найменування, країна реєстрації, реєстраційний код;
 • про контракт:
 • дата, номер, тип контракту (форвардний чи ф’ючерсний);
 • умови угоди: назва товару, код згідно з УКТЗЕД, кількість, ціна за одиницю, валюта контракту, загальна вартість, умови поставки згідно з Інкотермс та термін виконання.

У разі подання такого Повідомлення підприємством до органів ДПС та узгодження інформації, зазначеної у Повідомленні, порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами слід проводити на дату, найближчу до дати ціноутворення.

Якщо ж підприємством не було подане повідомлення про укладення контракту до органів ДПС або

 • інформація в повідомленні не відповідає умовам контракту, або
 • фактичні обставини здійснення операцій відрізняються від умов, затверджених у контракті та повідомленні, або
 • після подання повідомлення були змінені умови контракту щодо цін, загальної вартості, умов постачання та оплати, відповідальності сторін тощо,

контролюючий орган буде проводити порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами на дату переходу права власності на товар або на дату відвантаження товару відповідно до вимог ПКУ.

 

[1] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#top

[2] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20201107#Text

[3] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1221-2020-%D0%BF#Text

[4] п.п. 14.1.94-1 п. 14.1 ст. 14 ПКУ

[5] п.п. 39.3.3.8 п.п. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 ПКУ

[6] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2017-%D0%BF#Text

[7] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480-2017-%D0%BF#Text

[8] п.п. 39.3.3.5. п.п. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 ПКУ

 

 

Залишились питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

Be the first to know!
Subscribe to the newsletter and receive
only the most useful information for your business!
Subscribe

  Залиште свої дані, ми передзвонимо Вам протягом 5 хвилин!

   Залиште свої дані, ми зв'жемся з вами найближчим часом

   КиївДніпроКам'янське
   Написать в
   Viber