актуарні забезпечення

Актуарні розрахунки та забезпечення.  Застосування НП(С)БО 26 та МСБО 16 щодо виплат працівникам.

Підготовлено:

Ірина Швець,  Бухгалтер-експерт, консультант  з питань заробітної плати, Департамент аудиту, МСФЗ і консалтингу

 

У бухгалтера, який вперше стикається з питанням необхідності проведення актуарних розрахунків, створенням забезпечень на виплати працівникам, виникає чимало питань, тому давайте розглянемо: 

 • коли виникає у Компанії обов’язок щодо створення забезпечень на виплати працівникам? 
 • як проводяться актуарні розрахунки та формуються забезпечення? 
 • як відобразити отриманий результат в бухгалтерському обліку?
 • чи застосовуються податкові різниці за таким видом забезпечення?

 

Відповідно до пенсійного законодавства [1] працівники, які працювали або працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці мають право вийти на пенсію до досягнення загального пенсійного віку, тобто мають право на пільгову пенсію.

 

Нарахування, виплату та доставку пільгової пенсій здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ), а обов’язок відшкодування понесених ПФУ витрат – покладається на Компанію. Саме це надає підстави для формування забезпечення. Відповідно до НП(С)БО 11 «Зобов’язання»:

«Забезпечення – зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.»

З чого все починається?

Все починається з атестації робочих місць. Тобто, якщо в висновку атестаційної комісії зазначено про наявність робочих місць зі шкідливими умовами праці, то кожен рік роботи в Компанії працівників, зайнятих на цих роботах, буде впливати на величину зобов’язання Компанії щодо відшкодування витрат ПФУ, які будуть понесені в майбутньому при виході такого працівника на пенсію достроково.

Нагадаємо, що атестація робочих місць відповідно до п.1 ПКМУ №422 [2] – проводиться Компаніями незалежно від форми власності, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали, які використовуються у виробничому процесі – є джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів для стану здоров’я працюючих. 

Проводиться атестація не рідше одного разу на п’ять років (п.4 Постанови КМУ №422) і це обов’язок керівника відповідно до вимог законодавства з охорони праці[3].

Важливою умовою для призначення пільгової пенсії  є відповідність назви посади, яку займає працівник, назві посади зазначеної в Списку № 1 або в Списку № 2, які затверджені ПКМУ № 461 від 24.06.2016р. [4]

Розрахунок пільгових пенсій та витрат на їх доставку проводиться Пенсійним фондом. Встановлені суми пільгових пенсій надсилаються Компанії до 20 січня поточного року та протягом місяця по новопризначеним (перерахованим) пенсіям, для щомісячного відшкодування до 25-го числа (п.6.4, п.6.7 Інструкції №21-1).

Якщо особа має стаж для призначення пільгової пенсії, набутий в кількох Компаніях, то витрати відшкодовуються Пенсійному фонду пропорційно до стажу роботи відповідною Компанією (п.6.2 Інструкції № 21-1 [5]).

Виплата працівникам пільгових пенсій належить до виплат по закінченню трудової діяльності, про що зазначено в  НП(С)БУ 26 та МСБО 19.

Тому на дату складання балансу виникає задача прорахувати майбутні витрати Компанії на проведення виплат пільгових пенсій працівникам, які вже в теперішній момент мають право на отримання таких виплат, та які фактично її отримують в майбутньому при настанні такого права (тобто при виході на пенсію достроково), тобто проводяться актуарні розрахунки.

 

Актуарні розрахунки це система обчислень, проведених на підставі актуарних припущень, на підставі яких  визначається розмір виплат по пенсійній програмі, а також проводиться  оцінка активів та зобов’язань, для визначення актуарних прибутків (збитків).

Актуарні прибутки та збиткице зміна теперішньої вартості зобов’язань за визначеною виплатою, за рахунок впливу різниць між попередніми актуарними припущеннями і тими, які розраховано на звітну дату та впливу актуарних припущень.

При проведенні актуарного розрахунку враховуються

 • демографічні актуарні припущення 

(рівень плинності кадрів, що базується на даних відділу кадрів, для визначення вірогідності, що працівник допрацює в Компанії до настання права на пільгову пенсію; показника смертності в регіоні за декілька років або рівень смертності осіб, які працюють зі шкідливими умовами праці)

 • фінансові актуарні припущення 

 (показник рівня зростання заробітної плати працівників працюючих зі шкідливими умовами праці; прогноз зростання середньої заробітної плати по Україні)

 • ставка дисконтування

(визначається відповідно до п.28 НП(С)БУ 26 та п.83 МСБО 19 – ставка дисконту обчислюється із застосуванням ринкової ставки дисконту за високоліквідними корпоративними облігаціями на дату балансу, за відсутності по відсотковій ставці доходу за довгостроковими державними облігаціями на дату балансу).

 

Крім того, в розрізі працівників визначаються показники щодо загального стажу, стажу роботи працівників зі шкідливими умовами праці, розраховується кількість років, до досягнення працівниками пільгового віку та кількості років виплати пільгової пенсії до досягнення загального пенсійного віку, сума проведених відшкодувань пільгових пенсій в розрізі працівників.

Отже, показників чимало, тому найчастіше для проведення таких розрахунків Компанії звертаються до кваліфікованих спеціалістівактуаріїв

Перелік спеціалістів, які мають право проводити відповідні розрахунки, затверджені Наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю №12 від 17.02.2000р.”Про кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, що здійснюють актуарні розрахунки”.

Актуарій, на підставі анкет, заповнених Компанією щодо кадрових показників, сум нарахованої заробітної плати, в розрізі працівників, проводить розрахунки відповідно до вимог законодавства та надає детальний звіт про проведені розрахунки.

В звіті актуарія фіксуються:

 • вхідні дані, надані Компанією, 
 • розраховані дані по вищенаведених показниках, 
 • теперішня вартість зобов’язань,
 • справедлива вартість активів програми,
 • загальна сума актуарних прибутків (збитків).

Відображення результату актуарних розрахунків в бухгалтерському обліку відповідно до Звіту актуарія (основні типові проведення):

 

Операція Дт Кт
Вартість поточних послуг 

(відносяться на витрати на персонал)

23, 91 

Виробничі витрати, Загальновиробничі витрати

472 

Додаткове пенсійне забезпечення

Процентні витрати 

(відносяться на фінансові витрати)

952

Інші фінансові витрати

472 

Додаткове пенсійне забезпечення

Актуарні збитки (прибутки)

(зазначається через інший сукупний дохід)

44 

Нерозподілений прибуток (збиток)

472 

Додаткове пенсійне забезпечення

 

Податковий аспект

При визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, фінансовий результат Компанії до оподаткування, НЕ підлягає коригуванню на суми витрат на виплати та доставку пільгових пенсій, та на суми фактичних виплат за рахунок раніше створених забезпечень під такі виплати, так як такі витрати відносяться до «інших виплат, пов’язаних з оплатою праці». Це підтверджують податківці в своїх консультаціях (наприклад, ІПК від 05.03.2019р. №892/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

 

Наприкінці, ми би хотіли звернути вашу увагу, що суми активів та зобов’язань, розміри виплат по пенсійній програмі, які визначаються  за результатами актуарних розрахунків, як правило, значні, и можуть мати суттєвий вплив на показники фінансового результату поточного періоду, відповідно, й на визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. Цьому питанню також приділяється увага під час перевірки питань із заробітної плати при проведенні аудиту фінансової звітності Компанії.

 

Сподіваємося, що наша зведена інформація щодо підстав для застосування актуарних розрахунків та формування сум забезпечень, стане в нагоді бухгалтерам, особливо тим, які вперше стикаються з цією задачею.

 

Джерела:

1 – ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення № 1788 від 05.11.1991 р. (із змінами та доповненнями), ст.114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058 від 09.07.2003 р. (із змінами та доповненнями)

2 – Постанова КМУ «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» №422 від 01.08.1992 р. (із змінами та доповненнями)

3 – Закон України «Про охорону праці» № 2694 від 14.10.1992р. (із змінами та доповненнями)

4 – Постанова КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» № 461 від 24.06.2016р.

5 – Постанова Пенсійного фонду України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України» № 21-1 від 19.12.2003р

 

 

Залишилися питання? Зв’яжіться з нами прямо зараз!

097 338 12 88, 050 340 11 17

af@audit-invest.com.ua

 

Be the first to know!
Subscribe to the newsletter and receive
only the most useful information for your business!
Subscribe

  Залиште свої дані, ми передзвонимо Вам протягом 5 хвилин!

   Залиште свої дані, ми зв'жемся з вами найближчим часом

   КиївДніпроКам'янське
   Написать в
   Viber