044 338 12 88, 056 745 12 88, 097 338 12 88, 050 340 11 17
af@audit-invest.com.ua, mail@audit-invest.com.ua

Комплексний юридичний супровiд бiзнесу

 

 

 

 

Юридичний супровід Вашої компанії у Аудиторській фірмі "Аудит-Інвест" - це:

 • варіанти рішення в області корпоративного, податкового, господарського та трудового права,
 • запобігання виникнення ризикових ситуацій у будь-яких напрямках бізнесу,
 • захист інтересів Вашого підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте тут

 

1. Надання консультацій, висновків, довідок з правових питань, що виникають у клієнта у процесі здійснення господарської діяльності.

2. Аналіз внутрішніх документів та господарських операцій на предмет відповідності діючому законодавству, приведення документів та операцій у відповідність до вимог законодавства, розробка правових механізмів впровадження бізнес-рішень.

3. Представництво у встановленому порядку інтересів клієнта в господарських судах, судах загальної юрисдикції, адміністративних судах, а також в інших органах при розляді правових спорів.

4. Участь в договірній та переддоговірній роботі: складання та правовий аналіз усіх видів договорів, контрактів, угод, роз'яснення їх умов, юридичних наслідків та можливих ризиків їх укладання, оцінка підстав для розірвання.

5. Реєстрація компаній, представництв та дочірніх підприємств; розробка статутів, внутрішніх документів та положень.

6. Консультації загального змісту з питань трудового права; колективні переговори та договора; реорганізація та скорочення штату; вихідні допомоги та виплати при звільненні.

7. Контроль якості управлінського діловодства та дотримання законодавства, яке регулює порядок надання інформації, відповіді на звернення.

8. Юридичний супровід окремих проектів та задач.

 

 

 

 

ПАКЕТИ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДУ


*ДЛЯ КЛІЄНТІВ «АУДИТ-ІНВЕСТ», які знаходяться на бухгалтерському обслуговуванні: ЗНИЖКА 20% на юридичний супровід.

 

 

 

 

ТАКОЖ МИ НАДАЄМО НАСТУПНІ ПОСЛУГИ:

Правова експертиза документів с предоставлением устных или письменных рекомендаций/комментариев з наданням

 1. Правовий аналіз конкретних питань/ситуацій з наданням висновку в усній чи письмовій формі, розробка рекомендацій на основі такого аналізу
 2. Розробка договорів, угод, додаткових угод, протоколів розбіжностей відповідно до чинного законодавства України
 3. Розробка проекту договору у відповідності до умов клієнта
 4. Розробка Контракту
 5. Підготовка відповідей на питання/листи контрольованих органів
 6. Підготовка Претензії, відповіді на Претензію
 7. Аналіз документів на предмет визначення перспектив судового розгляду
 8. Підготовка документів:
  • позивної заяви,
  • зустрічного позову,
  • заяви про видачу судового наказу,
  • заяви про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами,
  • відгуку на позивну заяву, апеляційну/касаційну скарги,
  • заперечення проти позиву.
 9. Представництво інтересів клієнта в судах всіх інстанцій: першої, апеляційної, касаційної.
 10. Аналіз рішення (постанови, ухвали) суду на предмет визначення перспектив апеляційного / касаційного оскарження
 11. Підготовка (складання) апеляційної / касаційної скарги
 12. Комплексне ведення справи: підготовка позовної заяви, супровід процесу ведення справи, участь у судових засіданнях всіх інстанцій, отримання рішення
 13. Усні консультації з усіх юридичних питань щодо застосування чинного законодавства України
 14. Письмові консультації щодо застосування чинного законодавства України з посиланнями на норми права
 15. Розробка кадрової документації:
  • правила внутрішнього трудового розкладу,
  • колективний договір,
  • договір про матеріальну відповідальність,
  • контракти, посадові інструкції,
  • положення про комерційну таємницю та ін.

 

ОКСАНА ЛИСИНСЬКА

 • Кваліфікований юрист
 • Юридична практика у сфері господарського, податкового, корпоративного та трудового права
 • Досвід роботи більше 20 років у сфері надання юридичних послуг виробничим та комерційним підприємствам.

 

 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД БІЗНЕСУ

 

• перевірка відповідності внутрішніх документів клієнта вимогам діючого законодавства України;

• допомога при підготовці і правильному оформленні правовстановлюючих та внутрішніх документів;

• правова оцінка нормативних актів і локальних документів Підприємства та рекомендації щодо вирішення правових питань господарської діяльності підприємства;

• участь у підготовці та укладенні різного роду договорів, що укладаються Клієнтом з іншими підприємствами та громадянами;

• допомога в організації контролю над виконанням зазначених договорів;

• участь в розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість, що числиться на балансі клієнта;

• здійснення заходів з погашення заборгованості контрагентів (досудове врегулювання спорів)

• представництво в установленому порядку інтересів клієнта в господарських, адміністративних, а також в інших державних органах при розгляді та вирішенні спірних правових питань;

• надання клієнту висновків із зазначенням виявлених недоліків в документах і роботі клієнта, а також надання рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків;

• надання консультацій, висновків, довідок з правових питань, які виникає в господарської діяльності клієнта;

• представлення інтересів клієнта в державних органах.