044 338 12 88, 056 745 12 88, 097 338 12 88, 050 340 11 17
af@audit-invest.com.ua, mail@audit-invest.com.ua

Бюджетування та управлінський облік

Для отримання максимального прибутку необхідно чітко слідкувати за балансом використання трудових, фінансових та часових ресурсів.

Бюджет – важливий інструмент планування та контролю, який є обов’язковим атрибутом добре керованої компанії.

 

НАВІЩО ВАМ СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ?


 

Основна мета – підвищення ефективності діяльності підпримства.

 

Ефективність підвищується за рахунок наступного:

1. У єдиний баланс зводимо більшість фінансових потоків, пов’язаних з формуванням доходів та витрат. Вирішується проблема їх узгодження на рівні компанії та окремих підрозділів. Перед Вами з’являється повна картина, як кожна гривна з’являється на підприємстві та куда уходить. 

2. Закріплюємо бюджети за підрозділами. З директора знімається частина відповідальності, а у керівників середньої ланки з’являється можливість керувати доходами та витратами своїх відділів у рамках загального бюджету компанії.

3. У персоналу з’явиться матеріальна зацікавленість в результатах роботи, як свого підрозділу, так і всього підприємства в цілому. Фактичний фонд заробітної плати підрозділу розраховується в кінці бюджетного періоду за залишковим принципом як невикористана частина встановленого йому ліміту витрат. Ліміт зростає зі зростанням доходів. Стає вигідним підвищувати доходи і знижувати витрати, так як при цьому буде рости зарплата.

4. Бюджетування допоможе Вам реалізувати всі функції управління фінансами – облік, аналіз, планування, організацію, мотивацію, регулювання.

5. Робота з фінансами ведеться в режимі реального часу! Враховуємо план виробництва продукції, графіки погашення кредиторської заборгованості, кадрове забезпечення.

 

НЕ ЗНАЄТЕ ЯКОЮ ПОВИННА БУТИ СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ У ВАШІЙ КОМПАНІЇ?


Ми допоможемо Вам з підготовкою бюджету і управлінської звітності будь-якої складності:

  • Розробимо макет бюджетування
  • Складемо економічну модель
  • Прорахуємо різні варіанти сценаріїв

​При всій ясності процедур, довірте цей процес професіоналам. Адже грамотні консультації важливі неї тільки на етапі формування бюджету, але і при постійному контролі й аналізі «план – факт». Використовуйте весь функціонал бюджетування, і прогнозований прибуток не змусить себе чекати!

 

 

СПЕЦІАЛІСТИ


Євгенія Дмитрівна Абросимова

Директор Київської філії. Начальник департаменту управлінського обліку, бізнес-аналізу і автоматизації.

Сертифікований аудитор – сертифікат № 007303 від 24.12.2015 р, чинний до 24.12.2020 р Практичний досвід постановки управлінського обліку і бюджетування, оцінки інвестиційних проектів і запусків нових продуктів, складання бізнес-планів, автоматизації на міжнародних підприємствах понад 10 років.

+38 044 338 12 88

af@audit-invest.com.ua

Все, що важливо знати про бюджетування керівнику читайте тут:

Як бюджети допомогають керівникам?