044 338 12 88, 056 745 12 88, 097 338 12 88, 050 340 11 17
af@audit-invest.com.ua, mail@audit-invest.com.ua

«Аудит-Інвест» рекомендує! Як не перевищити обсяг доходу в 20 млн.грн.?

До підприємств з обсягом доходу понад 20 млн.грн. податкове законодавство висуває підвищені вимоги (зокрема, застосування коригувань по податку на прибуток).

Існує одне «хитре» правило складання фінансової звітності, на підставі якої і визначається той самий обсяг. Згідно п.4 ПСБО 25 при складанні фінансової звітності неприпустимо згортання статей активів і зобов’язань. А ось подібних обмежень щодо доходів і витрат вказаний стандарт не містить.

На нашу думку, при наявності у підприємства подібних груп доходів і витрат, наприклад, прибутку і збитків за курсовими різницями, бухгалтер може користуватися зазначеною нормою і відображати результат від переоцінки валюти у фінансовій звітності на нетто-основі. У деяких випадках це може істотно знизити показник сумарного річного доходу за даними фінансової звітності.

 

Вам також буде цікаво: «Аудит-Інвест» рекомендує! Як знизити податкове навантаження?